3D skenování - tvorba 3D modelů       logo

V prosinci 2011 získala Laboratoř geoinformatiky FŽP UJEP z prostředků MŠMT (Rozvojový projekt 2011)  3D geodetický laserový skener FARO poslední generace - FARO® Laser Scanner Focus3D - info  

3D handy scanner  

V březnu 2010 pořídila Laboratoř geoinformatiky FŽP UJEP z prostředků MŠMT (Rozvojový projekt)  3D ruční skener VIUscan s příslušenstvím. HandyScan 3D je rodina ručních laserových skenerů, které umožňují vzájemný pohyb skeneru a tělesa během snímání. Identifikují poziční značky na tělese nebo podložce a pomocí několika kamer snímají laserový kříž na tělese. Na počítači se v reálném čase zobrazuje obraz snímání, těleso a laserový kříž a automaticky se generuje polygonová síť.

VIUscan
™ posouvá skenování do dalšího rozměru. Během snímání skener zaznamenává i barvu objektu a automaticky vytváří na polygonové síti barevnou texturu s rozlišením až 250 dpi.
EXAscan™ - nabízí vysoký stupeň rozlišení a tím i vyšší přesnost. Třetí kamera skeneru umožňuje snímat tvarově náročné 3D objekty s vyšším rozlišením a data získávají duální rozlišení závislé na složitosti tvaru. Vysoká přesnost a rozlišení jsou vyvážena absencí barvy v záznamu.
Data ze skenerů jsou zpracovávána v programu GEOMAGIC 11 a 12.

Ukázky a řešené projekty - 3D handy skener

Skenování objektů pro atelier skla  a atelier designu FUD UJEP - foto.

3D skenování v Národním muzeu v Súdánu - leden - únor 2010 - více zde.
Report - pdf.

Reliéf Buhen a maska - v PDF formátu s možností různých náhledů a analýz - zde relief - maska.

Hrob Božího těla Velenice - více zde.

Tvorba 3D modelu lebky.

nahoru


© Laboratoř geoinformatiky FŽP UJEP - e-mail: bruna(at)geolab.cz